Sahithi Prachuranalu

Srimadhbagavadgita

Srimadhbagavadgita
Srimadhbagavadgita

Srimadhbagavadgita

Rs. 160.00 Rs. 200.00
  • SKU: 1712952

Category : Devotional

Publisher : Sahithi Prachuranalu

Author : Sri Poluri Koundinya

Language : TELUGU

Book Description

అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తప స్తప్తం కృతం చ యత్‍ । అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్య నో ఇహ ।। (17-28) అశ్రద్ధయా, హుతమ్‍, దత్తమ్‍, తపః, తప్తమ్‍, కృతమ్‍, చ, యత్‍ । అసత్‍, ఇతి, ఉచ్యతే, పార్థ, న, చ, తత్‍, ప్ప్రేత్య, నో, ఇహ ।। తా : ఓ అర్జునా ! అశ్రద్ధతో చేయబడు హ•మవ•గాని, దానవ•గాని, తపస్సుగాని, ఇతర శుభకర్మలుగాని ‘అసత్‍’ అని చెప్పబడును. దానివలన ఇహలోకవ•నగాని (జీవించి•••ండగాగాని), పరలోకవ•నగాని (మరణించిన తరువాతగాని) ఎట్టి ప్రయోజనవ• కలుగదు. (28)

Additional information
Code SPBK-52
SKU 1712952
Category Devotional
Publisher Sahithi Prachuranalu
Author Sri Poluri Koundinya
Language TELUGU
Book Reviews
Add REVIEW

Related Products

Newsletter