Sahithi Prachuranalu

Palnati Veera charitra Padhya Kavyam

Palnati Veera charitra Padhya Kavyam
Palnati Veera charitra Padhya Kavyam

Palnati Veera charitra Padhya Kavyam

Rs. 360.00 Rs. 400.00
  • SKU: 311281272

Category : History

Publisher : Sahithi Prachuranalu

Author : Tammina Paramatma

Language : TELUGU

Book Description

 

1వ చాప్టర్

(85 రగడలు)

చెన్నకేశవుడు వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషమున, దానములు చేయుచున్న అనుగురాజు వద్దకు వచ్చి పూర్వపాప పరిహారార్ధము యాత్రలు చేయమని, అనుగురాజునాదేశించుట

అనుగురాజు పలనాటి సంపాదనము :

1. ద్విరదగతి రగడలు :

    చూడగా జగములకు - చోద్యమాధారముగ
    వేడగా నిదియొక్క - వినుతరపు అద్దముగ ॥

2. పాలమాచాపురీ ప||
    వేలులౌ నాలయాల్ - వినుతించమిగులగా ॥

3. విమలకాంతులతోడి వేసభానిలయములు |
    అమరించియున్నవట - ఆసభా భవనములు ॥

4. వేదశాస్త్రాలతో - విమలులౌ భూసురులు |
    ఆదిత్యులను బోలు - యమరినా క్షత్రియులు ॥

5. అలకాపురీ రాజు - ఆకుబేరుని పోలి
    వెలలేని సంపదల - వెలుగొందు వర్తకులు ॥ ]

6. బలయుతకీర్తులతో - బరగేటి నాయకులు
    వెలయనా సంగీత - మినుతించువారలూ ॥

7. అమరించిరాదేశ - అనుపమాకీర్తనల ॥
    సవరించి కీర్తులను - సంగీతవాదనల ॥.............

Additional information
Code SPBK-1269
SKU 311281272
Category History
Publisher Sahithi Prachuranalu
Author Tammina Paramatma
Language TELUGU
Book Reviews
Add REVIEW

Related Products

Newsletter